Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

ujawnił źródło sfinansowania tego wydatku, skoro, zgodnie z przedłożonymi historiami rachunku bankowego w dniu '[...]', do dyspozycji posiadał tylko kwotę...
stażowe i inne. Nie otrzymuje pomocy finansowej z ośrodka pomocy społecznej. Nie pobiera również pożytków z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, która nie jest źródłem...

II SA/Ol 459/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-03

, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie...
rolnej o pow. 0,59 ha, która nie przynosi dochodu, a jest jedynie 'konsumpcyjnym źródłem utrzymania'. Skarżący podał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe...

II SA/Ol 459/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-20

prywatnych i konsumpcyjnych' oraz stanowią 'konsumpcyjne źródło utrzymania'. Dodatkowo ujawnienie przez wnioskodawcę w ostatnio składanych wnioskach o przyznanie prawa pomocy...
, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłków. Nieruchomość rolna nie stanowi źródła jego dochodu, a jedynie 'konsumpcyjne źródło utrzymania'. Nieruchomości...

II SAB/Ol 92/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-24

ustanowienia zawodowego pełnomocnika w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi w latach '[...]'. Odnosząc się do kwestii wysokości i źródeł uzyskiwanego dochodu od 1...
stycznia 2011 r. do dnia wezwania, nie podał źródła, rodzaju i daty otrzymania pomocy pieniężnej lub rzeczowej osób trzecich lub członków rodziny, lecz stwierdził...

II SA/Ol 950/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-24

administracyjnymi w latach '[...]'. Odnosząc się do kwestii wysokości i źródeł uzyskiwanego dochodu od 1 stycznia 2011 r. do dnia wezwania, nie podał źródła, rodzaju i daty otrzymania...
, że nie korzystał z pomocy członków rodziny ani osób trzecich. Nie wskazał ponadto na jakiekolwiek źródła dochodu z prac dorywczych. Wnioskodawca nie udzielił również pełnych...

II SA/Ol 1050/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-11

dla wnioskodawcy adwokata. Powodem takiego rozstrzygnięcia było niezłożenie przez wnioskodawcę, na wezwanie (art. 255 ppsa), oświadczenia wskazującego: źródło utrzymania...
w poszczególnych miesiącach 2012 r., wszystkie kategorie ponoszonych wydatków oraz miesięczną wysokość i źródło finansowania każdego z nich, sposób wykorzystywania każdej...

II SA/Ol 1050/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-06

: źródło utrzymania w poszczególnych miesiącach 2012 r., wszystkie kategorie ponoszonych wydatków oraz miesięczną wysokość i źródło finansowania każdego...
w Olsztynie bez uszczerbku koniecznego dla niego utrzymania. Nieujawnienie przez wnioskodawcę sytuacji materialnej w pełnym zakresie uniemożliwia tym samym podjęcie korzystnego...

II SA/Wa 2098/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

uchylenia zaskarżonej decyzji, albowiem ujawniona niezgodność uzasadnienia decyzji znajdującej się w aktach administracyjnych sprawy, którymi dysponował Sąd, a kopią decyzji...
miastu [...] prawo własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego korzysta z przewidzianej tym przepisem ochrony, który jednocześnie stanowi źródło interesu prawnego Miasta...

IV SAB/Wr 24/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-29

sporządzić jakościowo nową, tzn. taką, która jeszcze nie istnieje w żądanej treści i formie, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego podmiotu...
nie pytał o dane dotyczące jego własnej osoby, ani o ujawnienie indywidualnych danych co do konkretnych skazanych osób fizycznych, lecz o dane statystyczne, ogólne. Statystyczne...