Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

III SAB/Kr 43/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

» (...) 2. «dać czemuś wyraz; przejawić, pokazać, uzewnętrznić» (...) 3. «ujawnić, stwierdzić coś» wykazać się - wykazywać się «udowodnić, że ma się kwalifikacje, umiejętności...
zasadniczych konkluzji. Po pierwsze, że skarżący ma zapewnione stałe źródło dochodu w wysokości 3.115 zł netto tytułem stypendium z [...] Szkoły [...], które to dochody...

II SAB/Kr 67/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-12

lub projektu budżetu za rok 2011 z podziałem źródeł finansowania, a nadto programu wydarzeń na które zostały już zaproszone media., W odpowiedzi na w/w wniosek pismem...
ocenić czy żądanie dotyczy informacji publicznej tj. związanej z działalnością uczelni, bądź odnoszącej się do jej organów, czy też informacji, która nie podlega ujawnieniu...

II SAB/Bk 29/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-22

. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwoma małoletnimi córkami. Źródło miesięcznego...
rodziny, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami finansowymi, które to mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych...

II SAB/Bd 33/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-09

pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwoma małoletnimi córkami. Źródło miesięcznego utrzymania skarżącej...
materialnej rodziny, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami finansowymi, które to mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych...

II SAB/Bd 36/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-09

pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwoma małoletnimi córkami. Źródło miesięcznego utrzymania skarżącej...
materialnej rodziny, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami finansowymi, które to mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych...

II SAB/Bk 16/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-21

o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwoma małoletnimi córkami. Źródło miesięcznego...
, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami finansowymi, które to mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych, tym bardziej...

II SAB/Bd 35/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-21

pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwoma małoletnimi córkami. Źródło miesięcznego utrzymania skarżącej...
materialnej rodziny, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami finansowymi, które to mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych...

II SAB/Bd 27/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-21

pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwoma małoletnimi córkami. Źródło miesięcznego utrzymania skarżącej...
materialnej rodziny, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami finansowymi, które to mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów...

II SAB/Bd 28/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-24

o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwoma małoletnimi córkami. Źródło miesięcznego...
o złej sytuacji materialnej rodziny, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami finansowymi, które to mogą być przeznaczone...

II SAB/Łd 52/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-18

w sposób przykładowy, nie tworząc zamkniętego katalogu źródeł i rodzajów informacji. Z uwagi na sformułowania tych przepisów, informację publiczną stanowi wszystko, co wiąże...
informacji publicznej polega bowiem na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania danych osobowych konkretnej osoby. Informacją...
1   Następne >   3