Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-11

żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
ubogą, zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

oraz dochodów, nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym tych związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. W złożonym...
, iż 'nie posiada źródeł dochodu i tym samym jest jednoznaczne, iż (...) nie ma źródła utrzymania'. W konsekwencji nie jest, w stanie go wykazać za poszczególne miesiące 2012 r...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-21

, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...
, zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu...

II GZ 171/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
., złożone do sprawy o sygn. akt II SA/Ol 459/12. Wnioskodawca podał w nim, że nie posiada źródeł dochodu i tym samym nie ma źródła utrzymania. Z tego też względu nie może wykazać...

II GZ 608/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem...
źródła dochodu (...) a jedynie konsumpcyjne źródło utrzymania' oraz, że 'z posiadanej nieruchomości nie czerpie zarobków a jedynie wykorzystuje ją w celach prywatnych...

II GZ 151/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

, iż jest osobą ubogą, zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu...
(...) a jedynie konsumpcyjne źródło utrzymania' oraz, że 'z posiadanej nieruchomości nie czerpie zarobków a jedynie wykorzystuje ją w celach prywatnych i konsumpcyjnych. Oświadczył...

IV SA/Wr 163/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-11

co jest źródłem obowiązku zwrotu przez uczestnika postępowania kwoty środków PFRON otrzymanych na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej., Zgodnie z art. 12a ust. 1...
starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy., Z zacytowanych przepisów wynika zatem dwuetapowy charakter procedury przyznawania osobie...

II SAB/Ke 36/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-26

, które zostało załączone do odpowiedzi. Pozostałe wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, a ich ujawnienie mogłoby naruszyć prawa A. K. oraz osób trzecich...
informacji i jej nośnika, czy też źródła. Obywatel ma prawo do uzyskania wiedzy o sprawach publicznych, ale prawo to nie obejmuje nośników tej informacji, np. dokumentów...

II SAB/Ol 55/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-05-18

nakazał wobec wybranych grup funkcjonariuszy ujawnienie statusu materialnego poprzez składanie różnego rodzaju oświadczeń majątkowych. W związku z tym można przyjąć...
uznał, że informacje o zarobkach Zastępcy Dyrektora PUP zawarte są w jego oświadczeniach majątkowych to powinien w tym zakresie odesłać wnioskodawcę do konkretnego źródła...

III SA/Gd 719/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-30

byłego pracownika na ujawnienie dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy o pracę., A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na akt z zakresu...
skargi podniesiono, że zasadniczym źródłem sporu jest ustalenie czy spółka spełnia warunki określone w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia. W ocenie skarżącej, interpretacja...
1   Następne >   2