Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X
  • Symbol

I SA 467/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

przez skarżącego prawa do pobierania równoważnika pieniężnego za brak kwatery stałej z tego powodu, iż ujawniono fakt współposiadania lokalu mieszkalnego, lecz uznał...
- nieobowiązujące powszechnie źródło prawa), ponieważ nie było możliwości jej przydzielenia., Nie budzi, zatem żadnej wątpliwości, że w dniu 01.01.1996r. tj. wejścia...