Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 862/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-10

gospodarstwo domowe. Nie wystarczy wskazać na źródło utrzymania czy wielkość przychodu (dochodu), lecz konieczne jest ustalenie relacji pomiędzy wysokością zaległości a dochodem...
i jego bliskich podstawnych potrzeb życiowych., 13. Tymczasem dokonując ustaleń odnośnie sytuacji materialnej i rodzinnej skarżącego organ powołał się wyłącznie na źródło...

I SA/Bd 363/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

, że podstawowym źródłem utrzymania chorego rodzica jest emerytura rolnicza, która wynosi [...] zł brutto, a więc nieco ponad [...] zł netto. Choroba nowotworowa wymaga stałych...
postępowania sądowoadministracyjnego i administracyjnego prowadzonego w trybie wznowienia część z przesłanek uzasadniających jego uruchomienie może zostać ujawniona lub wystąpić...