Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OSK 4369/18 - Wyrok NSA z 2020-05-18

być jakościowo nową informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego...
przyjmuje się, że w stosunku do osób nieobjętych obowiązkiem ujawnienia swoich dochodów prawodawca dopuszcza możliwość ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 2 u.d.i.p....

VIII SA/Wa 389/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

o pracownikach samorządowych, konieczne jest ujawnienie żądanych w niniejszym postępowaniu informacji. Udostępnienie wnioskowanej informacji pozwoli na dokonanie społecznej...
informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego...

VIII SA/Wa 921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

osoby publicznej, ujawnienie takich pozornie niezwiązanych z tą działalnością informacji może mieć istotne znaczenie dla dobra publicznego (np. ze względu na istnienie...
lub zagrożenie powstania określonych ujemnych skutków w sferze publicznej). Tylko wtedy więc, jeśli ujawnione zdarzenia oddziaływują na sferę publicznego funkcjonowania...

II SAB/Wa 475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

nie wyrazili dobrowolnej zgody na ujawnienie tych informacji., Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że program Rejestrator czasu pracy sfinansowano w ramach posiadanego planu wydatków...
normatywne źródło publicznego prawa podmiotowego do informacji o działalności podmiotów wskazanych w tym przepisie. Przepis ten znajduje się w Rozdziale II Konstytucji...

II SA/Łd 366/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

bieżące., Organ wyjaśnił, że ośrodek realizuje swoje zadania w ramach 23 rozdziałów budżetowych, które obejmują 2 lub 3 źródła finansowania (środki własne, dotacje środki...
publiczną, ponieważ jawność działania organów administracji publicznej powoduje, że wszelkie tego rodzaju działania wcześniej lub później zostaną ujawnione i staną...