Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Gd 893/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-12

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2013 rok i 2014 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 10 lipca 2020 r. Dyrektor Izby...
Urzędu Celno - Skarbowego z dnia 28 marca 2017r.,ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Gd 617/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-09

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 79.931 zł., Stan sprawy jest następujący: skarżąca dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy...

I SA/Gd 618/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-09

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 79.931 zł., Stan sprawy jest następujący: M.B. (żona skarżącego) dokonała wpłaty gotówkowej...

I SA/Gl 1212/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-13

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi B.D. (dalej 'podatnik' lub 'skarżący...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...

I SA/Lu 487/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-10

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
przychód (podstawę opodatkowania) pochodzący ze źródeł nieujawnionych za 2014 r. w wysokości [...] zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów...

I SA/Wr 1237/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem...
rok zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Gl 878/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-05

Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K., działając...

I SA/Wr 1276/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-21

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2011 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem...
za 2011 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 744.745,00 zł., Z akt sprawy wynika...

I SA/Gd 857/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-04

z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 29...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok w wysokości 183.905,00 zł, uchylił w całości...

I SA/Gd 858/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-04

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 29 czerwca 2018 r. Dyrektor Izby...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 rok w wysokości 183.905,00 zł, uchylił w całości decyzję organu I instancji i ustalił zobowiązanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100