Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

I SA/Wa 1724/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

, źródłem jej utrzymania jest emerytura w wysokości [...] zł. Strona ujawniła również, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2, którego połowa jest zupełnie...
zwolnienie od kosztów sądowych. Skoro źródłem dochodu A. P. jest emerytura w wysokości około [...] zł z której to kwoty strona musi samodzielnie opłacić koszty związane...

I SA/Wa 1724/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-05

podlega rozpoznaniu na nowo., W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że pozostaje sama w gospodarstwie domowym, źródłem jej utrzymania jest emerytura w wysokości [...] zł...
. Strona ujawniła również, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2, którego połowa jest zupełnie zniszczona, zagrzybiała, na ścianach brakuje tynków...

II SA/Wa 1117/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

w rozumieniu art. 1 ustawy o archiwach, mające znaczenie, jako źródło informacji o wartości historycznej - wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego., Jednocześnie...
wytwarzanej dokumentacji, w szczególności produkcji filmowych, wytwarza ono materiały archiwalne, w rozumieniu art. 1 ustawy o archiwach, mające znaczenie, jako źródło...