Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

w wysokości [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że ponosi wydatki na zakup żywności w wysokości ok [...] zł na dwie osoby, opłacenie mieszkania w wysokości około [...] zł miesięcznie...
, wydatki na leki - około [...] zł miesięcznie. Wnioskodawca ujawnił również, że choruje., Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:, Prawo pomocy obejmuje...

II SA/Wa 2238/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

szkodliwych lub uciążliwych w wysokości 6% uposażenia bazowego z tytułu pełnienia stałych dyżurów przy obsłudze źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie...
, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby...

II SA/Wa 635/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-08

. Wnioskodawca ujawnił, że nie posiada majątku, rodzina utrzymuje się z dochodu miesięcznego w wysokości [...] zł na który składają się dochód żony z tytułu umowy zlecenia...
, koszty opłacenia prądu w wysokości [...] zł, gazu - zł, i mediów [...] zł. K. M. dodał, że jest w złym stanie zdrowia spowodowanym urazem głowy. Wnioskodawca nie ujawnił...

II SA/Wa 636/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-08

domowym z żoną i córką. Wnioskodawca ujawnił, że nie posiada majątku, rodzina utrzymuje się z dochodu miesięcznego w wysokości [...] zł na który składają się dochód żony...
urazem głowy. Wnioskodawca nie ujawnił jakichkolwiek innych oszczędności, jak również nie wykazał, iż nie zatrudnia i nie pozostaje w stosunku prawnym z adwokatem lub radcą...

II SA/Wa 1148/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

ujawniło się na tle zaburzeń stanu psychicznego, których źródło wiąże się z okolicznościami pozasłużbowymi, nie mającymi związku z warunkami służby wojskowej., Centralna...

II SA/Wa 1569/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-18

wojskową (warunki i właściwości służby nie miały wpływu na ich powstanie lub ujawnienie się) oraz nie zaliczyła skarżącej do żadnej grupy inwalidztwa., S.S. złożyła odwołanie...
. (w m. S.), a następnie problemami finansowo-egzystencjalnymi spowodowanymi epidemią COVID-19 (utrata źródła dochodu przez jej męża) przeżyła krótkotrwały stres...

II SA/Wa 808/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

ustalenia jednoznacznego źródła zakażenia i korelacji tego zdarzenia z pełnieniem służby wojskowej. Zgromadzone informacje o właściwościach i warunkach pełnionej...
lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wojskowej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach (Dz. U z 2003 r. Nr 62...

II SA/Wa 1802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

infekcji, gdyż niezbędne jest źródło bakterii. Orzekany jako żołnierz nie służył w miejscu bezpośrednio zawodowo narażonym na kontakt z materiałem zakaźnym (jak np. personel...
, iż najpewniej nie miał wówczas wykonywanego badania obrazowego kręgosłupa, wady te nie zostały ujawnione. Organ wyjaśnił, że zmiany zwyrodnieniowe są następstwem zużycia...

II SA/Wa 762/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

wojskową (warunki i właściwości służby nie miały wpływu na ich powstanie lub ujawnienie się)., W uzasadnieniu orzeczenia Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w [...] stwierdziła...
śmierci i przemijania, deklaruje korzystanie z używek w tym dopalaczy, izoluje się od otoczenia. Skarżący zarzucił, że w piśmie tym nie podano źródeł zawartych tam informacji...

II SA/Wa 2860/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

[...] sfabrykowany był przez matkę skarżącego dla celów czerpania korzyści z pomocy społecznej i zwiększenia godzin nauki z matematyki w liceum, a rzekome schorzenie ujawniono...
się skarżącemu w zaskarżonym orzeczeniu CWKL, które nie jest ani dowodem z dokumentu urzędowego, ani też jednoznacznym dowodem z opinii biegłych, czy też źródeł osobowych...
1   Następne >   2