Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I SAB/Wa 312/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-03

na urzędowym formularzu wnioskodawczyni ujawniła, że jedynym źródłem jej utrzymania jest zasiłek stały w wysokości [...] zł. Wnioskodawczyni mieszka w domu o powierzchni...

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

on znacznymi środkami, których nie ujawnił jako źródła dochodu, a które z pewnością przynajmniej w części posłużyły do pokrycia wydatków jego gospodarstwa domowego., Dostrzec...
, a także źródeł ich finansowania;, - złożenie informacji odnośnie obciążeń dochodów wnioskodawcy i jego małżonki innymi wydatkami niż bieżące koszty utrzymania...

I SA/Wa 1346/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie z urzędu adwokata., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu skarżąca ujawniła, że jedynym...
źródłem jej utrzymania jest zasiłek stały w wysokości [...] zł. Wnioskodawczyni mieszka w domu o powierzchni [...] m2, który odziedziczyła po rodzicach. W uzasadnieniu...

II SAB/Op 38/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

zobowiązania wskazuje natomiast, że dysponował on znacznymi środkami, których nie ujawnił jako źródła dochodu, a które z pewnością przynajmniej w części posłużyły do pokrycia...
obrotów na koncie. Dalej A. C. podkreślił, że skoro zdaniem referendarza, ze wskazanych źródeł dochodu skarżący nie jest w stanie uiścić rat pożyczek i kredytów...

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań i renty czasowej stanowiły...
utrzymanie (tj. z wyodrębnieniem na poszczególne pozycje, w tym pozycje dotyczące kosztów utrzymania domu i utrzymania osobistego, a także źródeł ich finansowania...

II SAB/Op 39/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

, ich suma wynosi 4215,32 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów wynika, iż miesięczne dochody jego żony z tytułu najmu mieszkań i renty czasowej...
kosztów na bieżące utrzymanie (tj. z wyodrębnieniem na poszczególne pozycje, w tym pozycje dotyczące kosztów utrzymania domu i utrzymania osobistego, a także źródeł...

II SAB/Op 38/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

bankowych wynika natomiast, iż dokonał zapłaty miesięcznych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.174,85 zł. Natomiast z ujawnionych przez skarżącego źródeł przychodów...
nie wyjawił źródeł pokrycia kosztów związanych z obsługą kredytów i pożyczek w łącznej kwocie powyżej 4.100 zł. Z przedłożonych przez skarżącego wyciągów z rachunków...

II SA/Bd 197/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-20

wynosi [...] zł) zaś skarżący ponosi wydatki w kwocie ok. [...] zł miesięcznie - nie ujawnił przy tym źródła ich pozyskania. Zatem sumując kwoty wydatków i następnie...

I SA/Wa 1795/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-30

[...] m2, a źródłem jej utrzymania jest emerytura w wysokości [...] zł. Wnioskodawczyni ujawniła również, że jest schorowana i ponosi wydatki, które przekraczają jej łączny...
na urzędowym formularzu wnioskodawczyni wyjaśniła, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania [...] o powierzchni...

IV SA/Wa 1778/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

mieszkalnej budynku wbrew stanowi ujawnionemu w ewidencji gruntów i budynków, w oparciu o własne ustalenia co do sposobu rzeczywistego sposobu korzystania z danego budynku...
słowy, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów nie czyni własnych ustaleń co do funkcji budynku, ale obowiązany jest przyjąć dane ujawnione w ewidencji...
1   Następne >   +2   +5   11