Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III OSK 2711/21 - Wyrok NSA z 2023-11-15

, a w pkt 16 wniosku stanowiącym zapytanie o nabycie lokalu z bonifikatą ponownie udzielił odpowiedzi przeczącej. W kolejnym wniosku z 7 grudnia 2016 r., jako źródło nabycia...
tej skarżący nie ujawnił organowi, gdy skierował po raz pierwszy wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego w dniu 5 stycznia 2012 r. oraz w dwóch kolejnych wnioskach z 2016 r...