Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 539/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-18

przychodu (nawet gdy niespornym jest, że przychód pochodzi z nieujawnionego źródła), ustawodawca postanowił bowiem w art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., że wysokość przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków. Istotne...

I SA/Wr 836/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia 30 września 2011 r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
z tzw. nieujawnionych źródeł. Dalej wskazał na specyfikę postępowania w tym przedmiocie. Podkreślił, że w jego ramach to na podatniku spoczywa ciężar wykazania źródła, z jakiego...

I SA/Wr 837/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-22

we W. z dnia [...] r. Nr [...] ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r...
podatkowego I instancji., Na wstępie organ odwoławczy dokonał wykładni przepisów art. 20 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f., dotyczących opodatkowania przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł...

I SA/Wr 63/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. postanowieniem z dnia 1[...]., nr [...], wszczął...
., po czym postanowieniem z dnia [...]., nr [...], rozszerzył zakres tej kontroli o kontrolę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1999 r...

I SA/Wr 1237/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem...
rok zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Wr 1276/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-21

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2011 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem...
za 2011 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 744.745,00 zł., Z akt sprawy wynika...

I SA/Wr 1118/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-13

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd uwzględnił następujący stan faktyczny...
od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 68.565,00 zł. Organ drugiej...

I SA/Wr 20/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-07

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n., Zaskarżoną decyzją...
dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości [...] zł i ustalił to zobowiązanie w wysokości...

I SA/Wr 617/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-29

[...] r. nr [...] , ustalająca skarżącemu zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
wynosił 60.937,30 zł., Wobec powyższego organ doszedł do przekonania, że wydatki poniesione przez skarżącego w 2001 r. zostały sfinansowane z ujawnionych źródeł...

I SA/Wr 538/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-18

z nieujawnionych źródeł przychodów oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości [...] zł., Z przyjętego w sprawie stanu faktycznego wynika, że w wyniku...
skarbowej doszedł do przekonania, że wydatki poniesione przez skarżącego w 2001 r. zostały sfinansowane z ujawnionych źródeł przychodów jedynie w kwocie, jaką stanowi różnica...
1   Następne >   +2   +5   +10   100