Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 247/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-03

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 18 stycznia 2013 r., nr [...] Dyrektor Izby...
źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji., Zasadnicze ustalenia faktyczne...

I SA/Sz 541/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-19

[...] zł zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. od dochodu w wysokości [...] zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, iż w następstwie postępowania przeprowadzonego w trybie przepisów art. 20 ust. 1 i 3 ustawy...

I SA/Sz 576/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-23

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, iż do wydania przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego decyzji z dnia [...] r...

I SA/Sz 705/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
i 2000 od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - że podatnicy na dzień 31 grudnia 2000 r. (a zarazem na 01.01.2001 r.) nie posiadali żadnych...

I SA/Sz 704/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
i 2000 od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - że podatnicy na dzień 31 grudnia 2000 r. (a zarazem na 01.01.2001 r.) nie posiadali żadnych...

I SA/Sz 213/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-05

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Decyzją z [...] znak [...] Dyrektor Izby Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych i ustalił ww. podatek dochodowy za 2001 r. w kwocie [...] od dochodu w kwocie...

I SA/Sz 212/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-05

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Decyzją z [...] znak [...] Dyrektor Izby Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych i ustalił ww. podatek dochodowy za 2001 r. w kwocie [...] od dochodu w kwocie...

I SA/Sz 74/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-14

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł. Jak wyjaśniono na wstępie...

I SA/Sz 72/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-14

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł. Jak wyjaśniono na wstępie...

I SA/Sz 707/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2002 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Organ I instancji wskazał dalej - powołując się także na ustalenia zawarte w decyzjach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100