Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 625/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

., nr [...], ustalającej odwołującemu się wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - w kwocie 647.840,00 zł., W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy wskazał, że R.M. w zeznaniu podatkowym...

I SA/Rz 795/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

[...] września 2010r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
(...) marca 2010r. nr (...), którą ustalono Skarżącej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Rz 548/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-16

z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. w wysokości 81.011,00 zł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W toku...

I SA/Rz 150/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-10

[...] listopada 2007 r. nr [...]w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 9.155,00 zł.,, 2) nr (...) - utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...

I SA/Rz 545/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-16

podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998r. w kwocie 333.014,30zł, uchylił zaskarżoną decyzję...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998r. ustalono, że za lata podatkowe 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 nie zadeklarowała ona żadnych dochodów...

I SA/Rz 547/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-16

z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 r. w wysokości 81.011,00 zł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W toku kontroli podatkowej przeprowadzonej...

I SA/Rz 205/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-09

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie...
fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2015r. w kwocie [...] zł., Jak wynika z akt...

I SA/Rz 746/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-26

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] grudnia 2014 r., nr: [...], ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Rz 148/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-10

[...] listopada 2007 r. nr [...]w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2002r. - oddala skargi - I SA/Rz 148/08, UZASADNIENIE, Dyrektor Izby Skarbowej, decyzjami z dnia (...) listopada 2007 r.:, 1) nr (...) - uchylił...

I SA/Rz 926/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-02-18

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005r. - oddala skargę - I SA/Rz 926/09, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia (...) września 2009r. Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej...
od osób fizycznych za 2005r. w kwocie 79.196 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Jako podstawę prawną decyzji organ powołał art. 233...
1   Następne >   +2   +5   +10   100