Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 185/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-17

Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 oddala skargę. Decyzją...
. wszczęte zostało wobec [...] postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródła przychodów lub pochodzących...

I SA/Po 1207/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 1999r. oddala skargę /-/ M.Jaśniewicz...
w przedmiocie dochodów w zakresie źródeł nieujawnionych za 1999 r. W stosunku do żony podatnika B.J. toczyła się w tym samym zakresie kontrola podatkowa. Decyzją z dnia...

I SA/Po 1249/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-30

. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
Skarbowego ustalił A. K. należny podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu za 2000 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Decyzją z dnia...

I SA/Po 900/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-11

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów I. uchyla...
z ujawnionych źródeł przychodów w wysokości [...] zł oraz poniosła wydatki w łącznej wysokości [...] zł., W kwestii poniesionych wydatków stwierdzono, iż obok wydatków...

I SA/Po 1248/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-30

. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
Skarbowego ustalił A. K. należny podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu za 2000 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., Decyzją...

I SA/Po 928/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
ze źródeł nieujawnionych za 1998r. oddala skargę /-/K. Nikodem /-/E. Brychcy /-/M. Skwierzyńska Na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] 06.2002 r...

I SA/Po 549/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-16

w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno...
podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok w kwocie [...]zł., Zaskarżona decyzja...

I SA/Po 550/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-16

w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno...
podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących za źródeł nieujawnionych za 2016 rok w kwocie [...]zł., Zaskarżona decyzja...

I SA/Po 1210/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 1999r. oddala skargę /-/ M.Jaśniewicz...
dochodów w zakresie źródeł nieujawnionych za 1999 r. W stosunku do męża podatniczki D.J. toczyła się w tym samym zakresie kontrola podatkowa. Decyzją z dnia [...].2005 r...

I SA/Po 510/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego za 2006 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] r. Nr [...]; II. stwierdza, że decyzje wymienione...
1   Następne >   +2   +5   +10   100