Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Lu 115/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-16

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
/ zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. w kwocie 302.993 zł., Dyrektor Izby...

I SA/Lu 116/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-16

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. w kwocie 302.993 zł., Dyrektor Izby Skarbowej...

I SA/Lu 523/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. - oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy Ordynacja podatkowa...
fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...], Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia 2003 r. przychody małżonków...

I SA/Lu 524/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-10

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. -oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy Ordynacja podatkowa...
fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...], Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia 2003 r. dochody podatnika z żoną...

I SA/Lu 740/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-23

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., Nr [...]; II...

I SA/Lu 739/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-23

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., Nr [...]; II...

I SA/Lu 387/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-24

. znak: [...], ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w wysokości 567.954 zł., Z akt sprawy...

I SA/Lu 487/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-10

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
przychód (podstawę opodatkowania) pochodzący ze źródeł nieujawnionych za 2014 r. w wysokości [...] zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów...

I SA/Lu 483/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-03

w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie 417.587 zł., Dyrektor Izby Skarbowej ustalił, że w 2004 r. podatnik dysponował kwotą 150.176,40 zł zgromadzoną na rachunku...

I SA/Lu 878/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-30

w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. - oddala skargę I SA/Lu 878/12, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy...
części uzasadnienia - podatnik) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie 179.351 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100