Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 2180/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-09

zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób, fizycznych za 2002r., I. uchyla zaskarżone decyzje , II. określa...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Kr 1601/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Kr 1600/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K.wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Kr 236/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-04

zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, r...
ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Kr 797/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-04

dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2011 r. - skargę oddala - Decyzją...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2011 w kwocie 712.664 zł., Decyzja została wydana...

I SA/Kr 541/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-19

. G. i M.G. zobowiązania podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...
pokrycia w ujawnionych źródłach odpowiednio w kwotach; 1.003.040,00 zł i 1.293.526,00 zł., Po rozpatrzeniu odwołań od tych decyzji, Dyrektor Izby Skarbowej decyzjami z dnia...

I SA/Kr 690/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-10

dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 r. - skargę oddala - Decyzją z dnia 5...
Kontroli Skarbowej ustalił wysokość zobowiązania podatkowego M. M. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Kr 706/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-05

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych przez nią źródłach za 2000 rok w kwocie 391.920 zł. W swoim uzasadnieniu organ kontroli skarbowej...
wydatków nie znajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach w 2000 roku wyniosła wspólnie dla małżonków 1.045.119,37 zł, z czego zgodnie z zasadą równych udziałów w majątku...

I SA/Kr 1222/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-22

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r., - skargę oddala - Decyzją z dnia 15...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008r. w kwocie 193.928,00 zł., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że M.W. wraz z żoną...

I SA/Kr 529/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-24

wysokości zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r...
. - skargi oddala - Decyzją z dnia 28 lutego 2011 r. nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił K.K. zobowiązanie podatkowe od dochodów z nieujawnionych źródeł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100