Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ke 461/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-10

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w 2001 roku podatnik wraz z żoną poniósł wydatki oraz zgromadził...
wydatków nad przychodami wyniosła [...] zł stanowiąc ich przychód z nieujawnionych źródeł., Z uwagi na fakt pozostawania małżonków W. w ustroju wspólności majątkowej należny...

I SA/Ke 460/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-10

od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w 2001 roku podatniczka wraz z mężem...
2.265.088 zł., w konsekwencji nadwyżka wydatków nad przychodami wyniosła 527.967 zł stanowiąc ich przychód z nieujawnionych źródeł. Z uwagi na fakt pozostawania małżonków...

I SA/Ke 148/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-06-18

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. I SA/Ke 148/09, Uzasadnienie, Decyzją z dnia 26 lutego 2009r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej [...] uchylił decyzję Dyrektora...
fizycznych za rok 2000 w kwocie 16.872 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 22.496,03 zł i ustalił L. K. zobowiązanie podatkowe...

I SA/Ke 291/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-06-29

Z. H. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym w wysokości 31.412,00 zł z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
dochodowym za 2004r. w kwocie 19.198,00 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Od decyzji z dnia 26 lutego 2010r. Z.H. złożył...

I SA/Ke 149/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-06-18

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia 26 lutego 2009r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchylił w całości decyzję Dyrektora Urzędu...
2000 w kwocie 16.872 zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 22.496,03 zł i ustalił mu to zobowiązanie podatkowe w kwocie...

I SA/Ke 248/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
za rok 2004, według stawki 75% w kwocie 2.667,80zł, od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 3.557,00zł., Na skutek odwołania...

I SA/Ke 249/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
% w kwocie 2.667,80zł, od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 3.557zł., Na skutek odwołania wniesionego przez podatniczkę Dyrektor...

I SA/Ke 349/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-29

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że na podstawie analizy dokumentów dotyczących...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2006 r. Przeprowadzone postępowanie podatkowe wykazało, że w 2006 r. małżonkowie B. i D. S...

I SA/Ke 348/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-29

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że na podstawie analizy dokumentów dotyczących...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2006 r. Przeprowadzone postępowanie podatkowe wykazało, że w 2006 r. małżonkowie B. i D. S...

I SA/Ke 449/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. według stawki 75% w kwocie [...]zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wymaga z jednej strony ustalenia w toku postępowania podatkowego, jakie dochody i zasoby majątkowe, znajdujące pokrycie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100