Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 814/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-22

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w 2005 r. w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia opisano dotychczasowy przebieg...
. W decyzji tej stwierdzono w 2005 r. nadwyżkę wydatków nad przychodami w wysokości [...]zł z tytułu nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wydatków...

I SA/Gl 973/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-24

Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] Nr [...] ustalającej wysokość dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. w kwocie...
. Na tej podstawie organ pierwszej instancji w wydanej decyzji wyliczył dochód podatniczki pochodzący z nieujawnionych źródeł przychodów i nie znajdujący pokrycie w ujawnionych...

I SA/Gl 1212/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-13

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi B.D. (dalej 'podatnik' lub 'skarżący...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...

I SA/Gl 878/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-05

Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K., działając...

I SA/Gl 144/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-20

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy przedstawił ustalony w sprawie stan...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 rok w kwocie [...] zł., Od tak wydanej decyzji podatniczka wniosła odwołanie, w którym zarzuciła organowi...

I SA/Gl 490/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-19

za 2002 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok w kwocie [...] złotych...

I SA/Gl 206/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-06

od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...] złotych., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał...
pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, załączając do niego trzy druki oświadczeń wraz z informacją, iż należy...

I SA/Gl 934/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie [...] złotych...
. wszczął postępowanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Gl 440/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-19

. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu - uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził...

I SA/Gl 301/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-04

. Nr [...] ustalającej P. M. (M.), dalej: strona, podatnik lub skarżący, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...
w kwocie [...] zł oraz wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100