Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 412/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-15

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzją z dnia [...], 2016 r...
od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r., uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił...

I SA/Gd 745/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Gd 744/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Gd 958/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r...

I SA/Gd 957/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r...

I SA/Gd 916/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 30.432,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu...

I SA/Gd 918/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 30.432,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu...

I SA/Gd 931/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2004 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 26 października 2010 r...

I SA/Gd 956/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-22

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 62.332 zł...

I SA/Gd 917/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-13

w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009...
w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w wysokości 60.358,-zł., Zdaniem organu z zestawienia ogółu poniesionych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100