Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bd 658/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-16

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2001 rok w kwocie 13.491,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny: Naczelnik Urzędu...
zakończone decyzją z dnia [...] Nr [...] ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...

I SA/Bd 770/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-21

w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę I SA/Bd 770/10, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...]r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. uchylił, w całości decyzję Naczelnika...
art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalił M.I. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, z nieujawnionych źródeł...

I SA/Bd 547/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-25

w ujawnionych źródłach za 2011r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2011 rok w wysokości [...] zł. Organ ustalił, że poniesione przez P. W. i J. W. w 2011 roku wydatki...

I SA/Bd 546/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-25

w ujawnionych źródłach za 2011r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2011 rok w wysokości [...] zł. Organ ustalił, że poniesione przez P. W. i J. W. w 2011 roku wydatki...

I SA/Bd 345/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-02

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę I SA/Bd 345/10, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w [...] utrzymał w mocy...
za 2005 rok z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bd 103/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-02

z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2013r. oddala skargę Decyzją z dnia [...] sierpnia 2018r. Naczelnik [...] Urzędu...
Skarbowego w T. ustalił Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł...

I SA/Bd 427/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-22

Skarbowej w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2007 w kwocie 476.120,00 zł, W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy powołał się na następujące ustalenia faktyczne...

I SA/Bd 557/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-16

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. ustalił...
stronie zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004...

I SA/Bd 556/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-16

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. ustalił...
stronie zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004...

I SA/Bd 413/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-09-12

W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł...
w B. z dnia [...] 2005r. Nr [...] ustalającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999r. w kwocie 41.800,50 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100