Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 1802/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-10

[...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w źródłach nie ujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach - podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art.30 ust.1 pkt.7 ustawy z 26.VII.1991 r. o podatku...

I SA/Łd 892/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-26

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006 - oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie...

I SA/Łd 983/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-16

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. I SA/Łd 983/12, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
fizycznych za 2005 rok w kwocie 98.702 zł, od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 131.602 zł., Podstawą decyzji były następujące...

I SA/Łd 982/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-16

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. I SA/Łd 982/12, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
fizycznych za 2005 rok w kwocie [...], od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości [...], Podstawą decyzji były następujące ustalenia...

I SA/Łd 481/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-26

fizycznych za 2013 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Administracji...
dochodowym od osób fizycznych za 2013r. w kwocie 428.709.00 zł od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego z nieujawnionych źródeł w wysokości...

I SA/Łd 39/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

. Postępowanie w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2014 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów zostało wszczęte postanowieniem z dnia...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. w łącznej kwocie 350.207 zł od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów w łącznej kwocie 466.942 zł...

I SA/Łd 919/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-12

[...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym nie znajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę W toku kontroli...
od opodatkowania źródeł przychodów i posiadanych przedtem zasobami majątkowymi, Inspektor Kontroli Skarbowej ustalił wartość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Łd 1439/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-08

ustalenia podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodu za lata 1992 i 1993 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz strony...
, ustalił E. i S. małżonkom U. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 44.265,00 zł z nieujawnionych źródeł przychodów za okres lat 1992 - 1997. W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Łd 870/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] umarzającą postępowanie podatkowe prowadzone wobec T. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 869/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [ ...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
postępowanie podatkowe prowadzone wobec H. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100