Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FSK 2079/04 - Wyrok NSA z 2005-09-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, a w stosunku do Jarosława S. obniżyła ten podatek do kwoty 39.654,70 zł., Organy podatkowe uznały, że ujawnione źródło...
w ujawnionych źródłach przychodu i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....

II FSK 1746/09 - Wyrok NSA z 2011-01-26

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 119 756,00 zł., I.2. W uzasadnieniu wyroku Sąd na wstępie przedstawił...

II FSK 1835/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...

II FSK 342/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżonym postanowieniem organ...

II FSK 585/13 - Wyrok NSA z 2013-11-21

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2007 r., W uzasadnieniu wyroku przedstawiony został stan faktyczny i prawny sprawy, z którego wynika...

II FSK 478/13 - Wyrok NSA z 2013-06-19

2012 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok., I.2. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że zaskarżoną decyzją z 18 maja 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej...

II FSK 341/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w dniu 7 stycznia 2006 r. M. J. zwróciła się do Naczelnika...

II FSK 719/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1252/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

II FSK 1270/11 - Wyrok NSA z 2013-02-14

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę...
dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r., Stan sprawy Sąd przedstawił następująco:, Decyzją z dnia 18.03.2010...

II FSK 2037/13 - Wyrok NSA z 2015-10-21

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 r., strona powołała się na fakt otrzymania w dniu 1 października 2009 r. pożyczki...
podatku miała miejsce dopiero w trakcie postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100