Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 965/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-07-16

okres przedawnienia ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku opodatkowania dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów biegnie...
9 omawianej ustawy, uważa się też przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach /art. 20 ust. 1 cyt. ustawy/, zaś wysokość tych przychodów ustala się - w myśl...

SA/Sz 1631/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-05-20

Ustalenie przez organ podatkowy wysokości przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych wymaga przestrzegania...
organu I instancji w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od nieujawnionych źródeł dochodu. Urząd Skarbowy w S. decyzją z 25 lutego 1997 r. ustalił zobowiązanie...

SA/Sz 2197/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-04

Wprowadzając zryczałtowane opodatkowanie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
Ewie i Jerzemu małż. M. podatek dochodowy za 1992 r. w kwocie 8.235,80 zł od dochodów w kwocie 11.100,95 zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

SA/Sz 1250/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

W postępowaniu podatkowym w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu istotna rola w dowodzeniu...
przychody, jakie uważa za pochodzące z 'innych źródeł', ustawa ta wymieniła też wśród nich przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Wprowadzając...

SA/Sz 1003/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-11

natomiast w art. 20 ust. 1 różne przychody, jakie uważa za pochodzące z 'innych źródeł', ustawa ta wymieniła też wśród nich przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych...
źródłach przychodu., Stanowiąc zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają również przychody osób fizycznych nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach...

SA/Sz 1634/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-13

pochodzącego z nieujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu decyzji powołano następującą argumentację:, 1/ w 1998 r. podatnicy ponieśli wydatki w kwocie łącznej...
200.000 zł pochodzącego ze źródeł przychodów nie ujawnionych /200.000 x 75 procent/. Ewa M.-C. i Tadeusz C. W odwołaniu od tego rozstrzygnięcia zarzucili, że Urząd Skarbowy...

SA/Sz 1980/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-02-24

dochodowym od osób fizycznych za 1993 r. w kwocie 18.416,30 zł od dochodu w kwocie 24.554,53 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Z dokonanych...
/45.557,34 zł/ a dochodami z jawnych źródeł /21.002,81 zł/ w kwocie 24.554,53 zł uznana została za przychód nie mający pokrycia w ujawnionych źródłach, o którym mowa w art. 20...

SA/Sz 565/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Z dokonanych ustaleń wynika, że decyzja wymiarowa z 20 grudnia 1999 r. została doręczona...

SA/Sz 564/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Ustalono, że decyzja Urzędu Skarbowego z 20...

SA/Sz 1880/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-21

zaliczek na podatek., Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika dalej, że przeprowadzona kontrola skarbowa wykazała, iż Elżbieta G. nie ujawniła też i nie rozliczyła...
jednak ten organ stanowiska Inspektora Kontroli Skarbowej co do tego, że źródłem tego przychodu była dzierżawa, uważając jednocześnie, iż zapłacona przez Spółkę należność za zakupioną...
1   Następne >   2