Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1055/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-02-22

/, ale w wyniku szacunku dokonał ich podwyższenia, mimo nie ujawnienia przez Urząd Kontroli Skarbowej żadnych transakcji nie wpisanych do ewidencji. Ustalenie wielkości marż...
, ponieważ w protokole nie ujawniono stosowanej marży dla poszczególnych towarów, a podatnikowi wyjaśniono dlaczego nie można było przyjąć marży wyliczonej przez niego w przedłożonej...