Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

SA/Rz 1055/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-02-22

/, ale w wyniku szacunku dokonał ich podwyższenia, mimo nie ujawnienia przez Urząd Kontroli Skarbowej żadnych transakcji nie wpisanych do ewidencji. Ustalenie wielkości marż...
, ponieważ w protokole nie ujawniono stosowanej marży dla poszczególnych towarów, a podatnikowi wyjaśniono dlaczego nie można było przyjąć marży wyliczonej przez niego w przedłożonej...

SA/Rz 1725/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-03-19

szkołę, a w szczególności ujawnione w jej toku naruszenia prawa., Ustalono bowiem, że Zbigniew P. oprócz umowy o pracę w charakterze dyrektora RCE zawartej ze Starostą...
w 76 procent z subwencji oświatowej, a tylko w 24 procent z pozostałych źródeł, tj. środka specjalnego i dotacji., W ocenie Zarządu Powiatu nieprawidłowości te mieszczą...