Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1725/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-03-19

szkołę, a w szczególności ujawnione w jej toku naruszenia prawa., Ustalono bowiem, że Zbigniew P. oprócz umowy o pracę w charakterze dyrektora RCE zawartej ze Starostą...
w 76 procent z subwencji oświatowej, a tylko w 24 procent z pozostałych źródeł, tj. środka specjalnego i dotacji., W ocenie Zarządu Powiatu nieprawidłowości te mieszczą...