Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

ust. 1 ustawy podatkowej i po drugie - zalegalizować obrót towarami pochodzącymi ze źródła nieujawnionego, innego niewątpliwie niż to źródło, które wskazywały kolejno...
od 22.11.2000 r. do 6.09.2002 r. kontroli skarbowej ujawnione zostały okoliczności świadczące o nieprawidłowościach w zakresie rozliczania z budżetem podatku od towarów i usług...

SA/Bd 106/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-28

zwykłej działalności gospodarczej trudno zbywalnych zapasów ujawnionych w 'A' sp. z o.o. Przeniesienie własności udziałów miało zostać potwierdzone dopiero w formie odrębnego...
. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione...