Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 55/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-10

jego /ich/ interes prawny lub uprawnienie. Źródłem uprawnień i interesów prawnych są przepisy prawa materialnego, z których wynikają uprawnienia konkretnego podmiotu prawa...
wbrew jego woli, ujawnionej podczas głosowania /postanowienie NSA z dnia 9 listopada 1995 r. II SA 1933-1934/95 - ONSA 1996 Nr 4 poz. 170/ i że 'korzystanie z praw radnego...