Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 230/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

przepływu towarowego i finansowego, a także ujawnienie powiązań osobowych i kapitałowych poszczególnych faz tego obrotu, łącznie ze szczegółami zarządzania firmami...
umów cywilnoprawnych. Zdaniem organu odwoławczego prawidłowo ujawniono bowiem okoliczności wszystkich zdarzeń związanych z powstaniem oprogramowania, powiązań poszczególnych...