Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 3/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

i ruchomości, które pozostawały w jej dyspozycji na podstawie sposobu jego nabycia. Normalnym źródłem nabycia takiego majątku powinny były pozostawać płacone przez członków...
partii składki. Ale, jak wiadomo, pokrywały one tylko część potrzeb PZPR, a w żadnym wypadku, nie mogły być jedynym i znaczącym źródłem powstania dużego majątku...

U 6/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-06-19

widzenia ich zgodności z Konstytucją i ustawami. Przyjmując, iż uchwała Sejmu może ustanawiać normy prawne konieczne jest ustalenie miejsca tych norm w hierarchii źródeł prawa...
. Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, iż zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej hierarchią źródeł prawa, uchwały Sejmu /parlament/ jako akty rangi...

K 19/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-22

jest również i ta okoliczność, która ujawniła się wyraźnie w czasie rozprawy, a mianowicie to, że komercjalizacja poprzedzona jest w praktyce pertraktacjami z załogą...
, który określałby w sposób generalny system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego nie da się jednoznacznie wykluczyć z katalogu takich źródeł uchwały wykonawczej...

K 13/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

to byłoby sprzeczne z charakterem prawnym i źródłem danego stosunku obligacyjnego., Nie budzi na przykład wątpliwości, że prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umowy...
przejętych wierzytelności, to każdorazowe ujawnienie wierzytelności lub długu (a tak jest w przytaczanych przez Wnioskodawczynie przykładach) rodziłoby konieczność nowych...