Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 436/81 - Wyrok NSA z 1981-10-06

i Urzędu Gminy w T.M. przeprowadzili kontrolę zakładu, w wyniku której ujawnili dokonanie sprzedaży okleiny dla 2 jednostek gospodarki uspołecznionej bez pobrania zleceń...
, które jednak nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego i może być traktowane jedynie jako wyjaśnienie lub instrukcja dla zainteresowanych rzemieślników., Zasadniczą...