Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 2240/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

stanowiących źródło wiedzy lub informacji prawniczej, niż wymienione w art. 364 ust. 12 ustawy jest niedozwolone. Posługiwanie się przez zdającego niedozwolonymi materiałami...
ustosunkowania się do ujawnionych materiałów. Zdająca w obecności wymienionych członków Komisji stwierdziła, że zapiski (pierwsza część niedozwolonych materiałów koniec kodeksu...

VI SA/Wa 1306/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Z treści tego zapisu wynika, że źródłem reprezentacji może być oświadczenie reprezentowanego albo przepis ustawy...
, natomiast samo postanowienie sądu, wydane bez podstawy prawnej, nie może być skutecznym źródłem reprezentacji. Komisja Egzaminacyjna II Stopnia uznała, że należy mieć na uwadze...

II GOK 13/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

prawnym (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), jak i porządku prawnomiędzynarodowym (art. 6 i art. 13 EKPCz) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło...
, a także rozumianej jako zagwarantowanie poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu...

II GOK 11/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

Konstytucji RP), jak i porządku prawnomiędzynarodowym (art. 6 i art. 13 EKPCz) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło tej ochrony znajduje...
poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu źródeł prawa intencje...

II GOK 14/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

), jak i porządku prawnomiędzynarodowym (art. 6 i art. 13 EKPCz) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło tej ochrony znajduje...
sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu źródeł prawa intencje ustrojodawcy...

II GOK 12/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło tej ochrony znajduje swoje uzasadnienie w tożsamych przecież podstawach aksjologicznych, co trzeba uznać za oczywiste w świetle...
stosowania lub współstosowania, a także rozumianej jako zagwarantowanie poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa...

II GSK 164/05 - Wyrok NSA z 2005-10-06

. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne / Dz.U. Nr 70,poz.443 ze zm...
w rozumieniu art. 1 i 2 ustawy lustracyjnej z dnia 11 kwietnia 1997 r. i że faktu tego nie ujawnił w trakcie ubiegania się o wpis na listę adwokatów. Za pozostające bez znaczenia...

VI SA/Wa 1752/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

. W przypadku najemcy przyjęto reprezentację przez członka zarządu Akcyza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej prokurenta samoistnego. Zgodnie z danymi ujawnionymi...
jest jednoosobowy (jak w założeniach do zadania, co wynikało z danych ujawnionych w KRS odnośnie najemcy Akcyza spółki z o.o.), wówczas osoba ta ma prawo samoistnego...

VI SA/Wa 2595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

zasadzie jawności rozprawy głównej, nie świadczy sam przez się o ujawnieniu tajemnicy adwokackiej. Odnosząc się do przekroczenia normy § 16 KEA, nic nie wskazywało...
o wyniku egzaminu adwokackiego z 2016 r., oraz ujawnienia w toku procesu przed Sądem WSA w Warszawie podrobienia dokumentacji egzaminacyjnej z 2016 r. (wykonanych kserokopii...

II GSK 2168/22 - Wyrok NSA z 2023-04-20

niniejszej sprawy, co najmniej w zakresie, w jakim domagała się Skarżąca formułując precyzyjne zarzuty skargi i brak dokonania oceny w aspekcie wpływu ujawnionych...
usprawiedliwioną podstawą skargi kasacyjnej tylko wówczas, gdy sąd przyjął jakiś fakt na podstawie źródła znajdującego się poza aktami sprawy, a mianowicie wówczas...
1   Następne >   +2   5