Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Ol 706/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-03

wydania decyzji przez organ I instancji nastąpiło przedawnienie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata przed rokiem 2002 nie powstało i przy ustalaniu podstawy opodatkowania za rok 2002 w decyzjach...

I SA/Gd 771/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-11

podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. postanawia zawiesić...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r., Jako podstawę...

I SA/Gd 618/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-19

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2004 p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie. T.S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę...

I SA/Gd 355/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-30

Izby Skarbowej z dnia 3 marca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 r. p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie w sprawie. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 marca 2011 r. Dyrektor Izby...

I SA/Gd 985/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-21

dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. postanawia zawiesić...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia organy podatkowe wskazały...

I SA/Sz 332/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

. zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
ze źródeł nieujawnionych za 2006 r. w wysokości [...] zł., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu [...] r.[...] , ustalającą R. G. zobowiązanie...

VIII SA/Wa 531/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-29

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 rok postanowił zawiesić postępowanie. Pismem z [...] maja 2010 r. M. K. (dalej...
roku. Organ I instancji określił skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących...

I SA/Gd 821/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-10

podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia zawiesić...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach i obniżył zobowiązanie...

I SA/Gd 822/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-10

podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia zawiesić...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach i obniżył zobowiązanie...

III SA/Wa 1100/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-25

Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2010 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowe Z. K. (dalej: 'Skarżąca') w skardze z [...] marca 2010r. do Wojewódzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100