Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

I SA/Sz 939/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-11-09

od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych p o s t a n a w i a 1...
w kwocie [...] zł nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Powyższą decyzję strona zaskarżyła do Wojewódzkiego...

I SA/Kr 206/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia : 1. wstrzymać wykonanie...
od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. W uzasadnieniu skarżący podał...

I SA/Kr 452/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-26

2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
Izby Skarbowej z dnia 31 stycznia 2012 r. nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Kr 451/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-26

2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
Skarbowej z dnia 31 stycznia 2012 r. nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Sz 153/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-17

zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2005 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu p...
zabezpieczenia na majątku przyszłego zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2005 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Sz 152/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-17

zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2004 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu p o s...
zabezpieczenia na majątku przyszłego zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2004 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Gd 618/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-14

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2004 postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. T.S. wniosła...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2004., W skardze tej strona wniosła także o wstrzymanie wykonania...

I SA/Kr 1673/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-27

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok, p o s t a n...
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] z dnia 5 sierpnia 2011 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Kr 94/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r. postanawia: odmówić wstrzymania...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym...

I SA/Kr 1511/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-08

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. postanawia: odmówić doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem. Pismem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100