Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I SA/Bd 237/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-02

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r. z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., W dniu 31 marca...

I SA/Op 202/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-16

od przychodów nieznajdujących pokrycia w nieujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. postanawia: oddalić wniosek skarżącego o przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi...
Skarbowej w Opolu w przedmiocie podatku dochodowego od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za 2003 rok wniosek o przekazanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Op 284/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-25

fizycznych za 2004 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: oddalić wniosek skarżącego o przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi...
Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie podatku dochodowego od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 rok wniosek o przekazanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Go 494/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-17

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: uznać...
dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Od wyroku WSA złożona została skarga kasacyjna. Naczelny Sąd...

I SA/Bd 866/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-12

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Wyrokiem z dnia...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W dniu 26 września 2013 r. strona wniosła skargę...

I SA/Op 630/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-20

od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. postanawia: oddalić wniosek J. Z. o przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi...

I SA/Go 588/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-11

od osób fizycznych za 2006 r. do dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: uznać się za niewłaściwy i przekazać sprawę...
[...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. do dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

II FSK 3782/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-30

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu według właściwości. Wyrokiem...
z dnia 7 maja 2002 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

II FSK 1651/10 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach o stwierdzenie prawomocności...
. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach 18 stycznia 2018 r. złożył wniosek do NSA o wydanie...

II FSK 2470/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia przekazać wniosek...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. W skardze tej zawarto wniosek o przyznanie prawa pomocy., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek...
1   Następne >   2