Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

I SA/Łd 870/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
[...] umarzającą postępowanie podatkowe prowadzone wobec T. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Łd 869/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [ ...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
postępowanie podatkowe prowadzone wobec H. O. w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 rok z uwagi...

I SA/Ol 481/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-26

ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2009 rok. W toku tego postępowania strona powołała się na fakt uzyskania...
, które ma wpływ na rozstrzygnięcie organu odwoławczego. Uchylenie przez sąd administracyjny decyzji organów podatkowych w sprawie nieujawnionych źródeł i uznanie...

I SA/Gd 659/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-30

. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
Izby Skarbowej z dnia 31 grudnia 2008 r., w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Gd 660/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-30

. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
Izby Skarbowej z dnia 31 grudnia 2008 r., w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Lu 1228/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

. w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W uzasadnieniu powyższej decyzji Dyrektor...
, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2007-2009. Wskazano, że w związku ze znaczną przewidywaną kwotą podatku dochodowego...

I SA/Lu 1230/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

podatnika zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. oraz o określeniu...
kontrolnym w zakresie kontroli źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2007-2009. We wniosku wskazano...

I SA/Lu 1229/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

podatnika zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. oraz o określeniu...
kontrolnym w zakresie kontroli źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2007-2009. We wniosku wskazano...

I SA/Kr 451/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-07

podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 2010 r. postanawia: umorzyć...
: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Kr 450/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-07

podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 2010 r. postanawia: umorzyć...
: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia...
1   Następne >   +2   +5   +10   73