Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Bd 482/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W dniu [...] marca...
od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Oświadczyła...

I SA/Gd 1331/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-12

fizycznych od przychodów z nie ujawnionych źródeł lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 rok w kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości...
wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od nieujawnionych źródeł za 2002 rok w wysokości [...] zł...

I SA/Gd 1460/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-29

2.326,00 zł w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008r., utrzymał w mocy...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. wraz z odsetkami za zwłokę. Jednocześnie strona wniosła o wzięcie pod uwagę dokumentów...

I SA/Bk 396/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-08

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2011 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B...
za zwłokę od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w kwocie 4.065 zł., Z akt sprawy...

I SA/Wr 49/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości [...]. Podniosła strona, że nigdy nie osiągnęła określonego...
podatkowy mógłby ponownie wydać decyzję ustalająca za 2005 r. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Bk 163/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-08

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 1995 - 1998 1. oddala skargę, 2. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny...
fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł za lara 1995-1998. W uzasadnieniu wniosku, Skarżący powołał się na błędy proceduralne wydanej decyzji oraz ważny interes...

I SA/Kr 1026/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-23

31.01.2008 r. decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych...

II FSK 158/11 - Wyrok NSA z 2012-09-04

odmowy umorzenia odsetek od zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata 1995 - 1998., 2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym...

I SA/Gd 1108/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-23

przychodów z nieujawnionych źródeł wraz z odsetkami za zwłokę. W uzasadnieniu skarżący wskazał, że przedmiotowe zobowiązanie podatkowe wynika z decyzji Naczelnika US z dnia 14...
dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok z tytułu nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach; w związku z wniesionym przez stronę odwołaniem...

II FSK 3245/19 - Wyrok NSA z 2020-07-24

zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł wraz z odsetkami za zwłokę. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał...
czerwca 2013 r. ustalającej skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok z tytułu nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   23