Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

. złożyła wniosek do .Burmistrza [...] i [...] o. niezwłoczne podjęcie .działań w celu realizacji ustawowego obowiązku ujawnienia udokumentowanego złoża węgla brunatnego...
po kopalnianej nie zdatnej do picia. O ile węgla brunatnego jako źródła energii, jest wiele alternatyw, to wody nie można niczym zastąpić., 5. znaczące pogorszenie wody...