Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych. Zdaniem Sądu I instancji, nie występują przesłanki, by negować wiarygodność wyników badań ujawnionych w sprawozdaniu...
wyników badań ujawnionych w sprawozdaniu laboratorium i prawidłowość ustaleń organu poczynionych na ich podstawie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko...

II GSK 1427/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

pieniężna dotyczyła wyłącznie partii towaru ujawnionej w toku kontroli z 1 grudnia 2014 r., zatem dopuszczalne było zastosowanie w sprawie prawa obowiązującego na dzień...
a wydaniem decyzji administracyjnej w II instancji., Niezrozumiałe jest również stanowisko skarżącej, z którego wynika, iż w decyzji organ ujawnił jakiekolwiek tajemnice...

VI SA/Wa 1272/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

składników. Źródłem zastrzeżeń zgłaszanych w tym zakresie przez Skarżącą jest wspomniany przepis art. 20 lit b) (i) rozporządzenia nr 1169/2011 zgodnie z którym nie muszą...
., Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dokonując oceny w zakresie istnienia po stronie Skarżącej obowiązku ujawnienia w oznakowaniu kabanosów kwasu sorbowego...