Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 99/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich (pkt 1); - odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty...
posiadanych kompetencji, odnośnie ujawnionej na działce nr [...] w [...] zabudowy, prowadzi postępowanie administracyjne w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane., Z uwagi...