Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

V SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-05

' wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych - vide art. 61. W przedmiotowej sprawie umorzenie...

I OSK 2439/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

, mimo nie ujawnienia nowych okoliczności, a także z naruszeniem zasad, na jakich zmiana rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu administracyjnym jest dopuszczalna...
, przemawia wykładnia systemowa i funkcjonalna, bowiem pomoc ta pochodzi z tego samego źródła tj. środków publicznych., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

II SA/Wa 859/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

. Organ nie skorzystał w tym zakresie z żadnych innych źródeł dowodowych w postaci świadków, akt osobowych skarżącej, czy też innych dokumentów, choćby z Centrali...
stosownego protokołu ponieważ wszystko było już w konwoju. Dopiero po powrocie z misji w [...], na Wojskowej Komisji Lekarskiej w [...] , ujawniły się następstwa wypadku...