Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 1871/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Administracyjnemu w Warszawie., W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ujawniona niezgodność uzasadnienia decyzji znajdującej się w aktach...
do przedmiotowego lokalu mieszkalnego korzysta z przewidzianej tym przepisem ochrony, który jednocześnie stanowi źródło interesu prawnego Miasta. Również z treści art. 21, art. 64...

II SA/Ol 704/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-25

się postępowania dyscyplinarnego po upływie 90 dni od dnia ujawnienia czynu. Skoro czyn, o który został obwiniony funkcjonariusz wystąpił w dniu 21 listopada 2008r...
należy zaś wyjaśnić, iż Konstytucja RP w art. 87 wyraźnie określa źródła powszechnie obowiązującego prawa i ich hierarchię. Do źródeł tych zalicza się: Konstytucję RP...

III SA/Łd 285/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-07

wyjaśniające bezsprzecznie ujawniły, w tym szczególnie wyjaśnienia z dnia 30 grudnia 2009 r. skarżącej, że nie są jej znane podstawowe akty prawne, dotyczące rozdawnictwa...
powołują się na znane sobie źródła pozwalające na dokonanie oceny czy jest to środek silnie działający i do jakiej grupy należy, tymczasem akta administracyjne...

II SA/Wa 2098/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

uchylenia zaskarżonej decyzji, albowiem ujawniona niezgodność uzasadnienia decyzji znajdującej się w aktach administracyjnych sprawy, którymi dysponował Sąd, a kopią decyzji...
miastu [...] prawo własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego korzysta z przewidzianej tym przepisem ochrony, który jednocześnie stanowi źródło interesu prawnego Miasta...