Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X
  • Skarżony

I OSK 926/19 - Wyrok NSA z 2020-05-12

legalności zaskarżonego orzeczenia, pomimo naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym ww. przepisów postępowania, tj. poprzez pominięcie istotnych dowodów ujawnionych...
dla rozstrzygnięcia o sprawstwie, winie, kwalifikacji prawnej i karze. W powołanym przepisie nie ma zastrzeżenia, że chodzi o ujawnienie całokształtu okoliczności mających znaczenie...