Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Wa 3539/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-05

w sprawie wprowadzenia do legalnego obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu. Zdaniem organu, zadania...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu., Negatywnie organ odniósł się również do twierdzeń Skarżącej dotyczących decyzji DIC...

I OSK 360/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą postępowania podatkowe...

II SA/Go 525/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi...
, czy rzeczywiście w trakcie wykonywania czynności służbowych ujawniły się jakiekolwiek braki co do kwalifikacji skarżącego, co wydaje się jednak wysoce wątpliwe, zwłaszcza...

II SA/Go 520/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-16

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą postępowania...
przestępczości celnej i granicznej dewizowej, a w wypadku ujawnienia przestępstwa sporządzanie protokołów karnych., Z dniem [...] września 1992 r. Strona została mianowana...

II SA/Go 512/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-21

źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane...
służbowych ujawniły się jakiekolwiek braki co do kwalifikacji skarżącego, co wydaje się jednak wysoce wątpliwe, zwłaszcza w kontekście jego oceny pracy z dnia [...] kwietnia...

II SA/Go 539/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą...
, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno - skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących...

I OSK 383/20 - Wyrok NSA z 2020-04-22

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami...
ujawniły się jakiekolwiek braki co do kwalifikacji skarżącego, co wydaje się jednak wysoce wątpliwe, zwłaszcza w kontekście jego oceny pracy z dnia 19 kwietnia 2018 r...

II SA/Wa 3882/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-27

podniosła, że nie jest jej winą, iż w postępowaniu nie uzyskano wiedzy z innych źródeł w sytuacji, gdy Służba Celna nie prowadziła i nie prowadzi rejestrów/ewidencji...
danych z innych źródeł, które wskazała. Jej zdaniem nie ma znaczenia, że ich odnalezienie i analiza wymagałoby ze strony organu administracji zaangażowania pracowników...

II SA/Bk 258/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-28

a jego przełożonym na powstanie dokumentu. Organ stwierdził, że funkcjonariusz po uzyskaniu informacji o ujawnieniu pliku nie podjął żadnych działań mających na celu...
ujawniającej sporny plik, przesłuchanie R. G. na okoliczność prowadzenia przez niego sprawy, w której złożono odwołanie i skargę o treści podobnej jak treść ujawnionego pliku...

II SA/Wa 1348/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

[...] w [...], rodzaju sprzedawanego asortymentu oraz jego źródła pochodzenia. W dalszej części uzasadnienia przedstawiono sprawozdanie z przesłuchania świadków i stwierdzono...
kwestii odpowiedzialności prawnej za zarzucane jej przewinienie dyscyplinarne, gdyż oznaczało ujawnienie stanowiska Naczelnika [...] Urzędu Celnego na jej sprawstwo...
1   Następne >   3