Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1811/84 - Wyrok NSA z 1985-02-12

w Warszawie, podkreślając, że podobne nieprawidłowości były również ujawnione w tej piekarni podczas kontroli PIH przeprowadzonej w 1982 r. W nawiązaniu do powyższej informacji...
dla aprowizacji skutki takiej decyzji, lepszą jakość pochodzącego z piekarni skarżącego w stosunku do pieczywa z innych źródeł i możliwość poprawy funkcjonowania tej piekarni...