Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 969/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

przeprowadzona w obecności N. P. - recepcjonistki. W jej wyniku w obiekcie ujawniono 41 odbiorników telewizyjnych, do których przyłączona była antena naziemna. Możliwość...
oświadczenie N.P. z dnia 13 marca 2018 r. zgodnie z którym podczas kontroli ujawnione zostało 41 odbiorników telewizyjnych, będących w stanie umożliwiającym...

VI SA/Wa 2051/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

, że w ww. lokalu ujawniono jeden odbiornik radiofoniczny, który podczas kontroli był uruchomiony i odbierał program ESKA, i który miał fabrycznie wbudowaną antenę, 'marki...
postępowania Dyrektor nakazał skarżącym rejestrację ujawnionego w czasie kontroli niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego oraz ustalił opłatę za jego używanie...

II GSK 1422/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

. W wyniku kontroli ujawniono 36 odbiorników telewizyjnych, które podczas kontroli były unieruchomione. Stwierdzono, że odbiorniki są w stanie umożliwiającym natychmiastowy...
kontrola wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w lokalu spółki ujawniła 36 odbiorników telewizyjnych, będących w stanie umożliwiającym...

VI SA/Wa 2415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-05

radiofonicznych i telewizyjnych w lokalu zajmowanym przez Stronę. Kontrola została przeprowadzona w obecności pracownika Spółki. W trakcie kontroli, według organu, ujawniono...
natychmiastowy odbiór programów telewizyjnych. W toku postępowania Spółka bowiem wskazywała, że ujawnione urządzenie jest monitorem, co potwierdza faktura zakupu, a do monitora...

II GSK 3045/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

liczbowy posiadanych przez skarżącą odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych stanowi wiarygodne źródło dowodowe, którego wartość dowodową trudno zakwestionować...
pewnych, a jednocześnie wymaganych prawnie ustaleń dotyczących ujawnienia faktycznej ilości odbiorników znajdujących się w stanie wymaganym przez normę prawną tj...

VI SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

A. M.., Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół, który został podpisany przez osobę uczestniczącą w kontroli., W wyniku kontroli w lokalu ujawniono trzy odbiorniki...
dowodowego oraz brak wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w wyniku czego na podstawie oświadczenia jednego z pracowników ujawniono trzy odbiorniki radiofoniczne...

VI SA/Wa 1130/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

. z głównym miejscem wykonywania działalności przy ul. [...] w L. Kontrola została przeprowadzona w obecności Pani J. F. - recepcjonistki. W trakcie kontroli ujawniono...
źródłem informacji na temat domniemanego 2 letniego okresu używania odbiorników. Strona zarzuciła naruszenie art. 79 § 2 k.p.a. oraz art. 10 § 1 k.p.a. poprzez brak dania...

VI SA/Wa 170/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

także przyczynę braku bezpośredniej możliwości sprawdzenia ujawnionych odbiorników. Jak podkreśla się w orzecznictwie, protokół kontroli zaliczyć należy do kategorii...
przez użytkownika od źródła zasilania i przekazu. Posiadanie odbiorników, które jedynie czasowo nie są używane nie zwalnia z obowiązku zarejestrowania ich i odprowadzania...

VI SA/Wa 95/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-27

. recepcjonistki. W wyniku kontroli ujawniono 26 odbiorników telewizyjnych, do których doprowadzony był: dekoder [...]. Stwierdzono, że odbiorniki te były w stanie umożliwiającym...
przypomniał, że w przedmiotowej sprawie, w czasie kontroli przeprowadzonej w ośrodku skarżącego, ujawniono 26 niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych...

VI SA/Wa 2711/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

w posiadanie informacji dotyczących ilości ujawnionych odbiorników i ich gotowości do natychmiastowego odbioru programu w oparciu o wyjaśnienia strony w tym przedmiocie...
z sześciu odbiorników ujawnionych w czasie kontroli znajduje się w gospodarstwie domowym., Pismem z dnia [...] lutego 2014 r. strona podkreśliła, iż kontrolerzy uzyskali...
1   Następne >   3