Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Go 838/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-05

w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 roku w kwocie 14.032 złote od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
za 2001 rok w wysokości 24.8730 złote od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu., Organ kontroli w oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalił okresy i miejsca...

I SA/Kr 564/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-11

r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r., z uwagi na nieuiszczenie...

I SA/Po 330/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji, po wznowieniu postępowania, ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2010 r. postanawia: przywrócić termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 17 kwietnia 2015 r...

I SA/Kr 1874/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-13

października 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
lub nieznajdujących pokrycia z ujawnionych źródłach za 2007 r. postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 18 marca 2015 r. I SA/Kr 1874/14 Wojewódzki...

I SO/Gd 1/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-06-22

. Nr 2201-IOD-3.4102.87.2020.29 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok...

I SA/Bd 608/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-26

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007r...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2007 r...

VIII SA/Wa 325/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-04

[...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
z nieujawnionych źródeł za 2004 r. postanawia : 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu; 2) zwrócić z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VIII SA/Wa 326/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-04

[...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
z nieujawnionych źródeł za 2004 r. postanawia : 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu; 2) zwrócić z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VIII SA/Wa 527/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-26

[...]., nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
z nieujawnionych źródeł za 2003r. 1. odmówić M.N. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia...

I SA/Po 876/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-10

od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. postanawia: przywrócić termin do wniesienia...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. nie zawiera pouczenia o możliwości i sposobie wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   35