Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

I SA/Gl 398/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-10

. ustalił A. K. wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SO/Wa 7/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-29

, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Okoliczności ujawnione...
gospodarstwo domowe, niepełnosprawna i pozbawiona możliwości uzyskiwania dochodów ze źródeł innych, niż pochodzących z pomocy społecznej, nie posiada zdolności do pokrycia kosztów...

II GSK 371/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

wydania zezwolenia. Zatem w ocenie Kolegium, w sprawie zaistniała podstawa wznowienia postępowania zakończonego wydaniem ostatecznych zezwoleń. Ujawnione okoliczności...
, okoliczności faktycznych ma podstawowe znaczenie dla wznowienia postępowania. Sąd dodał jednak, że ujawnione istotne okoliczności i dowody muszą równocześnie być nowe...

III SA/Łd 74/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-12

GKRPA, w tym także wypłacane im diety, są finansowane z tego źródła i ma to charakter stały, a zatem związek między działalnością gospodarczą skarżącego, a działalnością...
, ujawnione dokumenty w sposób niewątpliwy dowodzą, że przed wyrokiem WSA w tej sprawie GKRPA podejmowała niezgodne z prawem działania i wyrażała opinie pomawiające skarżącego...

II GSK 462/20 - Wyrok NSA z 2020-07-27

do osób nieletnich. Sąd pierwszej instancji wskazał, że niedopuszczalne jest podejmowanie aktów władzy publicznej - w tym uchwał organów samorządu - bez ujawnienia...
w wyniku przyjęcia, że nie jest możliwe ustalenie motywów, jakimi kierował się dany organ jednostki samorządu terytorialnego z innego źródła niż uzasadnienie projektu uchwały...

II GSK 89/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

uzyskał tytuł prawny. Zdaniem skarżącego, była to umowa nienazwana, która swoje źródło wywodziła z posiadania i użytkowania obiektu gastronomicznego 'K...
stanowiło źródło możności korzystania z pawilonu i w powiązaniu z przysługującym mu roszczeniem z art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami składało się na tytuł prawny...

II GSK 88/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

, który na podstawie takiej umowy uzyskał tytuł prawny. Zdaniem skarżącego, była to umowa nienazwana, która swoje źródło wywodziła z posiadania i użytkowania obiektu...
wydanie takiej decyzji stanowiło źródło możności korzystania z pawilonu i w powiązaniu z przysługiwaniem roszczenia z art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami...

II SA/Sz 879/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-12

którą prowadzą jest jedynym ich źródłem utrzymania, a cofnięcie zezwoleń wiązałoby się z zamknięciem sklepu., Organ pierwszej instancji uznał, iż bezspornym jest, że H...
Inspekcji Handlowej w sklepie [...] przy ul. [...], prowadzonym przez przedsiębiorców A. i H.C. ujawniono, że kontrolowani przedsiębiorcy posiadający zezwolenia Prezydenta...

II SA/Sz 881/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-12

tym dowiedzieli się dopiero podczas kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej. Strony nadmieniły również, że działalność którą prowadzą jest jedynym ich źródłem utrzymania...
przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sklepie ogólnospożywczym przy ul. [...], prowadzonym przez przedsiębiorców A. i H.C. ujawniono, że kontrolowani...

III SA/Gd 304/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-29

określonego ustawą związanego z niezłożeniem oświadczenia jest nieproporcjonalne do szkodliwości czynu, a wygaśnięcie wydanego zezwolenia spowoduje utratę źródła dochodu...
, a wygaśnięcie wydanego zezwolenia spowoduje utratę źródła dochodu skarżącego, które jest podstawą egzystencji jego rodziny oraz zatrudnionych pracowników., Skarżący wskazał...
1   Następne >   3