Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

K 19/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-22

jest również i ta okoliczność, która ujawniła się wyraźnie w czasie rozprawy, a mianowicie to, że komercjalizacja poprzedzona jest w praktyce pertraktacjami z załogą...
, który określałby w sposób generalny system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego nie da się jednoznacznie wykluczyć z katalogu takich źródeł uchwały wykonawczej...

I SA/Go 474/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-24

prawa do sądu., Do sprzeciwu ponownie dołączył oświadczenie małżonki - D.I., która nie wyraziła zgody na ujawnienie jakichkolwiek informacji na temat jej dochodów...
sądowych i to, że we wszystkich skarżący zobowiązany jest do uiszczenia należnych wpisów sądowych., Z drugiej jednak strony podkreślić należy, że skarżący ma stałe źródło...